KHUYẾN MÃI GÍA LOA CHIM YẾN

  04/08/2019

  Nguyễn Đức Thắng

Sau thời gian khuyến mãi tháng 7, số lượng hiện tại chỉ còn:

  • Giảm giá 50% khi mua 10 cái/1 loại, giá sau khuyến mãi chỉ còn:

Loa 1000 coil lớn: 130K, số lượng KM còn 169 cái

Loa 2000 coil lớn: 130K, số lượng KM còn 193 cái

Loa 3000 coil lớn: 130K, số lượng KM còn 213 cái

Loa 5000 coil lớn: 130K, số lượng KM còn 154 cái

Loa 6000 coil lớn: 175K, số lượng KM còn 111 cái

Loa 7000 coil lớn: 170K, số lượng KM còn 27 cái

Loa 8000 coil lớn: 155K, số lượng KM còn 14 cái

Loa 3000 coil nhỏ: 105K, số lượng KM còn 10 cái

Loa 4000 coil nhỏ: 113K, số lượng KM còn 10 cái

Loa 6000 coil nhỏ: 145K, số lượng KM còn 6 cái

Loa 7000 coil nhỏ: 140K, số lượng KM còn 16 cái

Loa 8000 coil nhỏ: 130K, số lượng KM còn 22 cái

 

  • Giảm giá 50% khi mua 50 cái/1 loại, giá sau khuyến mãi chỉ còn:

Loa Shp 50: 150K, số lượng KM còn 50 cái

Loa Tw 304: 15K, số lượng KM còn 26 cái

Loa Tw 326: 18K, số lượng KM còn 50 cái

Loa Tw 320: 40K, số lượng KM còn 50 cái

Loa Tw 303x-1: 44K, số lượng KM còn 0 cái

Loa 316: 10K, số lượng KM còn 2 cái

Loa 316a: 15K, số lượng KM còn 1 cái

Loa 323x: 30K, số lượng KM còn 0 cái

Loa 323: 12,5K, số lượng KM còn 0 cái

Phone
Phone
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

zalo