BẢNG THÔNG SỐ QUY ĐỊNH CẤP CÁCH ĐIỆN HỆ THỐNG

  24/05/2016

  Orion Data Convert

BẢNG THÔNG SỐ QUY ĐỊNH CẤP CÁCH ĐIỆN HỆ THỐNGI. Điện áp danh định của hệ thống

II. Điện áp cao nhất của thiết bị

III. Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn

IV. Điện áp chịu xung sét

V. Khoảng cách cho phép Pha-Pha, Pha-Đất khi đặt trong nhà (mm)

VI. Khoảng cách cho phép Pha-Pha, Pha-Đất khi đặt ngoài trời (mm)


I II III IV V VI
6 7,2 20 60 130 200
10 12 28 75 130 220
15 17,5 38 95 160 220
22 24 50 125 220 330
35 38,5 75 180 320 400
35 40,5 80 190 350 440
110 123 230 550 1100 1100
220 245 460 1050 2100 2100


* Cấp cách điện - Khí cụ điện: (Khi nhiệt độ tăng quá 8-10oC, thì tuổi thọ cách điện giảm đi một nữa).


Căn cứ vào độ bền nhiệt, vật liệu cách điện được chia làm các cấp như sau:


(Yêu ¬_ Anh _ Em _ Biết _ Phải _ Học _ Chăm)


+ Cấp cách điện Y: Nhiệt độ cho phép là: 90oC, bao gồm bông, vải, tơ lụa, sợi tổng hợp, không được tẩm sấy bằng sơn cách điện.


+ Cấp cách điện A: Nhiệt độ cho phép là: 105oC, bao gồm vải sợi xenlulô, sợi tự nhiên hoặc nhân tạo được quan tẩm sấy bằng sơn cách điện.


+ Cấp cách điện E: Nhiệt độ cho phép là:120oC, bao gồm màng vải, sợi tổng hợp gốc hữu cơ có thể chịu được nhiệt độ tương ứng.


+ Cấp cách điện B: Nhiệt độ cho phép là:130oC, bao gồm các vật liệu gốc mica, sợi thuỷ tinh hoặc amiăng được liên kết bằng sợi sơn hoặc nhựa gốc hữu cơ có thể chịu được nhiệt độ tương ứng.


+ Cấp cách điện F: Nhiệt độ cho phép là:155oC, giống như loại B nhưng được tẩm sấy và kết dính bằng sơn hoặc nhựa gốc hữu cơ có thể chịu được nhiệt độ tương ứng.


+ Cấp cách điện H: Nhiệt độ cho phép là:180oC, giống như cấp B nhưng dùng sơn tẩm sấy và kết dính gốc silíc hữu cơ hoặc các chất tổng hợp có khả năng chịu được nhiệt độ tương ứng.


+ Cấp cách điện C: Nhiệt độ cho phép là >180oC, bao gồm các vật liệu gốc mica, thuỷ tinh và các hợp chất của chúng dùng trực tiếp không có chất liên kết. Các chất vô cơ có phụ gia liên tiếp bằng hữu cơ và các chất tổng hợp có khả năng chịu được nhiệt độ tương ứng. Ngoài ra còn có chất cách điện ở thể khí (không khí...) và thể lỏng (dầu biến áp).

Phone
Phone
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

zalo