Sản phẩm mới

Cần Nối Phun Thuốc Co Rút

Mã số sản phẩm :
50.000₫

Đây là cần nối phun thuốc inox để nối thêm vào cần inox phun thuốc, có thể để ngắn, hoặc kéo dài tùy ý.Đây là cần nối phun thuốc inox để nối thêm vào cần inox phun thuốc, có thể để ngắn, hoặc kéo dài tùy ý.

Có thể nối dài thêm khi cần mỗi thanh nối là 0.5m.

 

Ở các khớp nối có ron chống rỉ nước cao cấp giúp cần phun được tốt nhất

 

Có thể bạn quan tâm

 
 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng