Tìm kiếm

Điốt bán dẫn là các linh kiện điện tử thụ động và phi tuyến, cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại, sử dụng các tính chất của...

650.000₫

Điốt bán dẫn là các linh kiện điện tử thụ động và phi tuyến, cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại, sử dụng các tính chất của...

500.000₫

- Điốt bán dẫn là các linh kiện điện tử thụ động và phi tuyến, cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại, sử dụng các tính chất...

300.000₫

Diode cầu dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Điện áp ngược cực...

200.000₫

Diode Cầu Mexico 50A dùng để chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều

30.000₫
Phone
Phone
Sale

Không sẵn có

Hết hàng